LDİRİLİ KATILIMLARI

Sempozyumun Adı    : I.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu (Ulusal)
Bildirinin Adı               : Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri (Ulusal)
Tarih                              : 29 Kasım- 1 Aralık 1993
Sunulduğu Yer            : Milli Kütüphane Konferans Salonu / ANKARA

Sempozyumun Adı    :”21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz” Sempozyumu (Ulusal)
Bildirinin Adı               : “Üniversitelerin Toplumla Bütünleşmesinde Kütüphanelerin Rolü”
Tarih                              : 22-24 Ekim 1998
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi/ EDİRNE

Sempozyumun Adı    : Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını…(Uluslararası)
Bildirinin Adı               : Toplumun Bilgilenmesinde Halk Kütüphanelerin Rolü
Tarih                              : 17-21 Kasım 1999
Yer                                  : Milli Kütüphane Konferans Salonu / ANKARA

Sempozyumun Adı    : ÜNAK’03 “Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbı Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Çerçevesinde Anket Çalışmaları
Tarih                              : 25-26 Eylül 2003
Yer                                  : Başkent Üniversitesi / ANKARA

Sempozyumun Adı    : “Akademik Bilişim 04”

Bildirinin Adı               : Bilişim Çağında Halk Kütüphaneleri
Tarih                              : 11-13 Şubat 2004
Yer                                  : Karadeniz Teknik Üniversitesi / TRABZON

Sempozyumun Adı    : I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Yazılı Kültürden Dijital Kültüre Tarihi Kırkpınar Güreşleri
Tarih                              : 27-29 Mayıs 2005
Yer                                  : Deveci Han Kültür Merkezi – EDİRNE

Sempozyumun Adı    : “ÜNAK’05” Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması”
Bildirinin Adı               : “AB Sürecinde Bilgi-Bilgi İnsanı-Bilgi Toplumu”
Tarih                              : 22-24 Eylül 2005
Yer                                  : Kadir Has Üniversitesi – İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu”: İletişim
Bildirinin Adı               : Yerel Yönetimlerin Halk Kütüphaneleriyle Buluşması
Tarih                              : 25-26 Mayıs 2006
Yer                                  : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü- İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : ÜNAK’07 “Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler”
Bildirinin Adı               : Küreselleşmenin Getirdiği Sosyo-Kültürel Değişimlerde Halk Kütüphaneleri
Tarih                              : 27-29 Eylül 2007
Yer                                  : Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi- MUĞLA

Sempozyumun Adı    : “Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu”
Bildirinin Adı               : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi’nin Türk Kütüphaneciliğine Katkıları
Tarih                              : 05-07 Haziran 2008
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu- EDİRNE

Sempozyumun Adı    : Bilgi Sistemleri İşbirliği “ Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı (Uluslararası)
Bildirinin Adı               : Trakya Üniversitesi’nin Sınır Ötesi Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Çalışmaları: “Balkan Kütüphaneler Birliği Örneği”
Tarih                              : 12-14 Kasım 2009, Fırat Üniversitesi
Yer                                  : Fırat Üniversitesi Konferans Salonu, ELAZIĞ

Sempozyumun Adı    : 2nd International Conference Library Management-Scientific and Practical Issues.
Bildirinin Adı               : Information and Document Management and Cooperation Studies of Trakya University for the Balkan Countries: The Model of Balkan Libraries Union.
Tarih                              : November 26-27, 2009
Yer                                  : Varna- BULGARIA

Sempozyumun Adı    : ÜNAK 13 “Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler
Bildirinin Adı               :Dijital Çağın Dijital Toplumuna-Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Projesi
Tarih                              : 19-21 Eylül 2013
Yer                                  : Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü-İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : 3.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin Sayısallaştırılması
Tarih                              : 4-6 Mayıs 2015
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-EDİRNE

Sempozyumun Adı    : IFLA World Library and Information Congress 81st IFLA General Conference and Assembly
Bildirinin Adı               : The Legend Which has Continued For 654 Years: Kırkpınar Oil Wrestling Festival
Tarih                              : 15-21 August  2015,
Yer                                  : CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

Sempozyumun Adı    : IFLA World Library and Information Congress 82st IFLA General Conference and Assembly, 2016
Bildirinin Adı               : Meeting Point Of Different Culture And Civilization: Urban Memory Museum of Edirne
Tarih                              : 13-19 August 2016,
Yer                                  : COLUMBUS, OHIO, USA

Sempozyumun Adı    : 2nd International Child-Friendly Tourism Congress.
Bildirinin Adı               : The Contribution of Digitalisation   of Local Cultural Heritage to Tourism: The Case of EDIRNE
Tarih                              : 03-05 May 2018
Yer                                  : Tashkent-UZBEKISTAN

Sempozyumun Adı    : 2nd International Child-Friendly Tourism Congress.
Bildirinin Adı               : A City of Children- Oriented Culturel Tourism: EDIRNE
Tarih                              : 24-27 April 2019
Yer                                  : Cumhuriyet University, SIVAS