KİTAPLARI

Mimar Sinan ve Selimiye Camii / yay. haz: Ender Bilar — 1.bsk.- Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1989.

80 s. : res. ; 24 cm.- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:1

Anne masalları / Linsday Mood; Osmanlıcaya çeviren Sabri Mutia; Latin alfabesine çeviren Ender Bilar – 1.bsk.– Edirne: İstanbul:Acar Matbaacılık, 1989.

96 s. : res. ; 19 cm. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; no:2

Edirne çarşıları ve yitirilen tarihi eserler / Derleyenler: Ender Bilar, Oral Onur; fotoğraflar: Tayyip Yılmaz – 2.bsk.–Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, [1989].- (İstanbul: Acar Matbaacılık Tesisleri)

44 s.: fotoğ.; 24 cm.-Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:3

Almanya kütüphanelerindeki incelemelerim / Ender Bilar.–İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1992 (Acar Matbaacılık)

48 s. : 17 res. ; 20 cm. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:8

“Kitap, kütüphane ve okuma” ile ilgili : öyküler / yayına haz.:Ender Bilar.– 1. bsk — Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1993.

79 s. ; 20 cm.- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:12

1. Edirne Sarayı Sempozyumu bildirileri, 25-27 Kasım 1995, Edirne / yayına hazırlayan: Ender Bilar. — 1. bs. — Edirne: Trakya Üniversitesi, 1999.

370 s.: res., tbl. ; 24 cm. – Trakya Üniversitesi yayınları no:16

“21.yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz” sempozyumu bildirileri, 22-24 Ekim 1998 / yayına hazırlayan: Ender Bilar — 1.bs — Edirne: Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk., 1999

[8], 186 s. ; 24 cm.-Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayınları; no: 15.

Kütüphaneciliğimiz ile 21. yüzyıla / Ender Bilar — 1. bs — Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1999.

144 s. : fotoğ, tbl.; 20 cm.- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları no:31

I. Edirne Tıp Tarihi Günleri bildirileri (3-4 Ekim 2001) : “Dr.Rıfat Osman anısına” (1874-1933) / yayına hazırlayan: Ender Bilar.– Edirne: Trakya Üniversitesi, 2001.

xxiv, 396 s. : res. ; 30 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları no:42

Trakya Üniversitesi uluslararası bilimsel yayınlar kataloğu -2001- / yayına hazırlayanlar: Ender Bilar, Bahattin Demirelli, Nazan Eldurmaz — Edirne: Trakya Üniversitesi, 2002

[45] s. ; 24 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları no:53.

Trakya’da yükseköğretim tarihi: Kuruluşunun 20. Yılında Trakya Üniversitesi (1982-2002) / Ratip Kazancıgil; Murat Tuğrul; Ender Bilar, Nilüfer Gökçe; Esin Karlıkaya.- 1.bsk.—Edirne: Trakya Üniversitesi, 2002.

333 s.; 30 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları; no:54

Trakya Üniversitesi uluslararası bilimsel yayınlar kataloğu -2002- / yayına hazırlayanlar: Ender Bilar, İlknur Özdemir. — Edirne: Trakya Üniversitesi, 2003

[38] s. ; 20 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları no:59

Küreselleşen dünya’da bilgi paylaşımı ve kütüphaneler / Ender Bilar.– 1 bsk..- Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 2004.

VI+148 s. 19 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları; no:38.

Trakya’da Tıp Eğitimi /H.Murat TUĞRUL, Ratip KAZANCIGİL, Nilüfer GÖKÇE, Ender Bilar.- 1.bsk. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2004.

302 s. 52 fotğ.; 30 cm.- (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları no; 63).

Yazılı kültürden dijital kültüre Kırkpınar / Ender Bilar – I. bsk — Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 2005.

88 s. : rnk. res. ; 20 cm.- Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:40.

Edirne’de yükseköğretim ve Trakya Üniversitesi / Ender Bilar.– 1. bsk. — Edirne : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi. 2005.

80 s. : rnk. res., hrt., tbl. ; 21 cm. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları; no:42.

Edirne’nin eğitim tarihi : (ilk – orta öğretim), 1361-2005/ Yrd.Doç.Dr.Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe, Ender Bilar. — 1. bsk. — Edirne: Edirne Valiliği, 2006.

391 s. : 100 fotoğ.; tbl. ; 30 cm.- Edirne Valiliği yayınları; no:26

Edirne’nin basın-yayın tarihi (1361-2006) / Ender Bilar. — 1. bsk. — Edirne: Edirne Valiliği, 2006 (İstanbul: Acar Basım)

c. “1-2.” (358+416 s.) : res. (bazısı rnk.), hrt., tbl. ; 24 cm.- Edirne Valiliği yayınları; no:28

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi = Trakya University Complex of Sultan II Health Museum: Darüşşifa / yayına hazırlayan-prepared for publication by: Enver Şengül, Ender Bilar; çeviri-translation: Nehir Ağırseven. — Edirne: Trakya Üniversitesi, 2007.

87 s. : res., fotoğ. ; 29 cm. — ( Trakya Üniversitesi yayınları; no: 76)

Trakya Üniversitesi Türk eğitim hayatında çeyrek yüzyıl (1982-2007) /yay. Hazırlayanlar: Recep Mesut, Cengiz Dane, M.Emin Cenger, Recep Gürkan, Ender Bilar, Enver Şengül, Senem Altay, Nilüfer Gökçe.—1.bsk.—Edirne: Trakya Üniversitesi yayınları, 2007

520 s.; res., fotoğ. ; tbl. ; 30. cm. Trakya Üniversitesi yayınları; no:81.

Tarihi başkent Edirne’de kültür / Ender Bilar. – 1.bsk. — Edirne: Ender Bilar, 2008.

ix, 182 s. : res ; 21 cm.

“Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği” sempozyumu bildirileri, 5-7 Haziran 2008. / yayına hazırlayanlar:Ender Bilar, Yaşagül Ekinci. — Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008.

408 s. : grf.,şkl. ; 30 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları; no:87

Tıp Medresesi = Medresetü’l Etibba: Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Tıp Medresesi Bölümü / yayına hazırlayanlar – Beyhan Karamanlıoğlu, Ratip Kazancıgil, Esin Karlıkaya, Nilüfer Gökçe, Enver Şengül; Ender Bilar.-çeviri- translation: Nehir Ağırsever. — İstanbul: Trakya Üniversitesi, 2008.

98 s.; 81 fotoğ.; 30 cm.-Trakya Üniversitesi yayınları; no:91.

Edirne’nin sağlık ve sosyal yardım tarihi (1361- 2008) cilt:1-2 / Ratip Kazancıgil, Nilüfer Gökçe, Ender Bilar. — Edirne: Trakya Üniversitesi, 2009 (İstanbul: Ege Basım Matbaa)

c. “1-2.” (211+464 s.) : rnk. res., hrt., tbl. ; 30.-Trakya Üniversitesi yayınları no:96.

Edirne bibliyografyası / [hazırlayanlar]: Cemil Cahit Can, Ender Bilar. — 1. bs. — Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 2009.

392 s. : tbl. ; 24 cm.- Trakya Üniversitesi yayınları no:94.

Edirne’nin kültür hayatında Dr Ratip Kazancıgil / Ender Bilar. -1. bsk. — Edirne: Bilar Ender, 2010.

112 s. : res., fotoğ.; 21 cm.

Trakya Üniversitesi 25. yıl albümü (2007) / yay. Hazırlayanlar: Beyhan Karamanlıoğlu; Recep Gürkan; Ender Bilar; 1.bsm.–Edirne: Trakya Üniversitesi yayınları, 2010.

524 s.; res., fotoğ. ; tbl. ; 30. cm. Trakya Üniversitesi yayınları; no:111.

Kırkpınar yağlı güreşleri festivali Almanağı cilt:1-3 (1984-2017) / Ender Bilar — 1. bsk. — Edirne: Edirne Belediye Başkanlığı, 2017

c. “1-3.” (347+384+399 s.) : fotoğ. ; 28 cm. — (Edirne Belediye Başkanlığı yayınları; no: 28.

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi / Ender Bilar.—1.basım.—İstanbul: Hiperyayın, 2018.

446 s.; rnk. res.; fotoğ.; 30 cm. hiperyayın no:247.

Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri / Ender Bilar.- 1.bsk.—İstanbul: Hiperyayın yayınevi, 2019

401 s.; fotoğ.; 30 cm. hiperyayınları; no:447.

Tarih, Kültür, Sanat Kenti Edirne.- Ender Bilar.– I. baskı.- İstanbul: hiperyayın, 2019

498 s.; şekil, tablo; 24 cm.—(Hiperyayın,485)

Dr.Ratip Kazanıcıgil’in Kaleminden Edirne (cilt.1-2).—yay.haz. Ender Bilar.—İstanbul: Hiperyayın, 2020.

408s.;+ 448.; s.; tbl., fotoğ., res., çizim, şkl, 24 cm. (Hiperyayın, 670)

Ünver, Süheyl A. (2021) Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver’in Kaleminden Edirne/yay.haz.:Ender Bilar.-İstanbul:Hiperyayın,2021.

416 s.:fotoğ.,çizim, belge;23,5 cm.-(Hiperyayın,834.Araştırma-inceleme)

 

Tarih, Kültür, Sanat Kenti Edirne 2 .- Ender Bilar.– I. baskı.- İstanbul: hiperyayın, 2023

435 s.; şekil, tablo; 24 cm.—(Hiperyayın,1055)