BİLDİRİLERİ / MAKALELERİ

LDİRİLİ KATILIMLARI

Sempozyumun Adı    : I.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu (Ulusal)
Bildirinin Adı               : Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri (Ulusal)
Tarih                              : 29 Kasım- 1 Aralık 1993
Sunulduğu Yer            : Milli Kütüphane Konferans Salonu / ANKARA

Sempozyumun Adı    :”21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz” Sempozyumu (Ulusal)
Bildirinin Adı               : “Üniversitelerin Toplumla Bütünleşmesinde Kütüphanelerin Rolü”
Tarih                              : 22-24 Ekim 1998
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi/ EDİRNE

Sempozyumun Adı    : Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını…(Uluslararası)
Bildirinin Adı               : Toplumun Bilgilenmesinde Halk Kütüphanelerin Rolü
Tarih                              : 17-21 Kasım 1999
Yer                                  : Milli Kütüphane Konferans Salonu / ANKARA

Sempozyumun Adı    : ÜNAK’03 “Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbı Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Çerçevesinde Anket Çalışmaları
Tarih                              : 25-26 Eylül 2003
Yer                                  : Başkent Üniversitesi / ANKARA

Sempozyumun Adı    : “Akademik Bilişim 04”

Bildirinin Adı               : Bilişim Çağında Halk Kütüphaneleri
Tarih                              : 11-13 Şubat 2004
Yer                                  : Karadeniz Teknik Üniversitesi / TRABZON

Sempozyumun Adı    : I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Yazılı Kültürden Dijital Kültüre Tarihi Kırkpınar Güreşleri
Tarih                              : 27-29 Mayıs 2005
Yer                                  : Deveci Han Kültür Merkezi – EDİRNE

Sempozyumun Adı    : “ÜNAK’05” Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması”
Bildirinin Adı               : “AB Sürecinde Bilgi-Bilgi İnsanı-Bilgi Toplumu”
Tarih                              : 22-24 Eylül 2005
Yer                                  : Kadir Has Üniversitesi – İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu”: İletişim
Bildirinin Adı               : Yerel Yönetimlerin Halk Kütüphaneleriyle Buluşması
Tarih                              : 25-26 Mayıs 2006
Yer                                  : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü- İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : ÜNAK’07 “Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler”
Bildirinin Adı               : Küreselleşmenin Getirdiği Sosyo-Kültürel Değişimlerde Halk Kütüphaneleri
Tarih                              : 27-29 Eylül 2007
Yer                                  : Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi- MUĞLA

Sempozyumun Adı    : “Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu”
Bildirinin Adı               : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi’nin Türk Kütüphaneciliğine Katkıları
Tarih                              : 05-07 Haziran 2008
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu- EDİRNE

Sempozyumun Adı    : Bilgi Sistemleri İşbirliği “ Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı (Uluslararası)
Bildirinin Adı               : Trakya Üniversitesi’nin Sınır Ötesi Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Çalışmaları: “Balkan Kütüphaneler Birliği Örneği”
Tarih                              : 12-14 Kasım 2009, Fırat Üniversitesi
Yer                                  : Fırat Üniversitesi Konferans Salonu, ELAZIĞ

Sempozyumun Adı    : 2nd International Conference Library Management-Scientific and Practical Issues.
Bildirinin Adı               : Information and Document Management and Cooperation Studies of Trakya University for the Balkan Countries: The Model of Balkan Libraries Union.
Tarih                              : November 26-27, 2009
Yer                                  : Varna- BULGARIA

Sempozyumun Adı    : ÜNAK 13 “Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler
Bildirinin Adı               :Dijital Çağın Dijital Toplumuna-Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Projesi
Tarih                              : 19-21 Eylül 2013
Yer                                  : Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü-İSTANBUL

Sempozyumun Adı    : 3.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu
Bildirinin Adı               : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin Sayısallaştırılması
Tarih                              : 4-6 Mayıs 2015
Yer                                  : Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-EDİRNE

Sempozyumun Adı    : IFLA World Library and Information Congress 81st IFLA General Conference and Assembly
Bildirinin Adı               : The Legend Which has Continued For 654 Years: Kırkpınar Oil Wrestling Festival
Tarih                              : 15-21 August  2015,
Yer                                  : CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

Sempozyumun Adı    : IFLA World Library and Information Congress 82st IFLA General Conference and Assembly, 2016
Bildirinin Adı               : Meeting Point Of Different Culture And Civilization: Urban Memory Museum of Edirne
Tarih                              : 13-19 August 2016,
Yer                                  : COLUMBUS, OHIO, USA

Sempozyumun Adı    : 2nd International Child-Friendly Tourism Congress.
Bildirinin Adı               : The Contribution of Digitalisation   of Local Cultural Heritage to Tourism: The Case of EDIRNE
Tarih                              : 03-05 May 2018
Yer                                  : Tashkent-UZBEKISTAN

Sempozyumun Adı    : 2nd International Child-Friendly Tourism Congress.
Bildirinin Adı               : A City of Children- Oriented Culturel Tourism: EDIRNE
Tarih                              : 24-27 April 2019
Yer                                  : Cumhuriyet University, SIVAS

MAKALELERİ

 1. BİLAR, Ender (1984) Selimiye Kütüphanesinde Edime İl Halk Kütüphanesine 409 Yıl. Edirne İl Halk Kütüphanesi Bülteni, Yıl:6, Sayı:6, s.25
 2. BİLAR, Ender (1986) Türk—Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesinin 1985 yılı çalışmaları. Edime il Halk Kütüphanesi Bülteni, Yıl:8, Sayı:8, 5.68
 3. BİLAR, Ender (1989) Yerel Basında Edirne İl Halk Kütüphanesi ile İlgili Haber ve Makaleler Bibliyografyası. Yı: 11, Sayı:1l, 8.53
 4. BİLAR, Ender (1993) Selimiye Yazmalar Kütüphanesi, Oluşum, cilt:1 Sayı:1,s.8
 5. BİLAR, Ender (1993) Gezici Kütüphane Edirnemizin Hizmetinde, Edime Gazetesi Sayı:6084
 6. BİLAR, Ender (1993) 23 Yılın Ardından, Oluşum, cilt:1, Sayı:2, s.3
 7. BİLAR, Ender (1993) Kültürel Etkinliklerde Halk Kütüphaneleri, Oluşum, cilt:1, Sayı:3, s.3
 8. BİLAR, Ender (1994) Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri, Oluşum, cilt:2, sayı:4, s.6
 9. BİLAR, Ender (1994) “Bir Kitap Oku, Bir Tişört Kazan Kampanyası, Oluşum, cilt:2, Sayı.8, s.5
 10. BİLAR, Ender (1995) 31 Kütüphane Haftasında Kütüphanelerimiz, Oluşum, cilt:3, sayı: 10, s.6
 11. BİLAR, Ender (1995) “Bir Kitap oku, Bir Tişört Kazan” Kampanyası, Oluşum, cilt:3, sayı: 11, s.14
 12. BİLAR, Ender (1995) I. Edirne Sarayı Sempozyumu’nun ardından, oluşum, cilt:3, sayı: 12, s.4
 13. BİLAR, Ender (1995) TI. Kitap Fuarının Ardından, Oluşum, Cilt:3, Sayı:11, s.24
 14. BİLAR, Ender (1998) Edirne’de Bir Kitap Hazinesi: Selimiye Yazmalar Kütüphanesi, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı:39 s.32
 15. BİLAR, Ender (1998) Üniversitelerin Toplumla Bütünleşmesinde Üniversite Kütüphanelerinin Rolü, “21 Yüzyılda Üniversite kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri içinde, (s.1-5) Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları No:15.
 16. BİLAR, Ender (1999) Edirne’de Kaybolan El Sanatları, Trakya Üniversitesi Dergisi, Sayı:6, s.35
 17. BİLAR, Ender (1999) Atatürkçü-Eğitimci Nilüfer Çetin, Edirne Gazetesi, 03.07.1999, sayı:10636
 18. BİLAR, Ender (1999) Toplumun Bilgilenmesinde Halk Kütüphanelerinin Rolü, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını…) adlı uluslararası sempozyumun bildirileri içinde, Ankara.
 19. BİLAR, Ender (2000) Çağdaş Eğitim ve Bilgi Merkezleri, Oluşum, Cilt:8, Sayı:29, s.2-4
 20. BİLAR, Ender (2000) Lozan Anıtı, Meydanı ve Müzesi, Oluşum, Cilt:8, Sayı:30, s.7-10.
 21. BİLAR, Ender (2001) Bilgi Toplumunun Oluşumunda Kütüphaneler, Oluşum, Cilt:9, Sayı: 34, s.4-13
 22. BİLAR, Ender (2002) Internet Ortamında Kütüphaneler ve Bilgi Paylaşımı, Oluşum, Cilt:10, Sayı:39, s.35-40
 23. BİLAR, Ender (2003) Kütüphanecilikte İnteraktif Hizmetler, Oluşum, Cilt:11, Sayı:41, s.4-17
 24. BİLAR, Ender (2004) Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Çerçevesinde Anket Çalışmaları, UNAK 03 Bildiriler kitabı içinde, Ankara
 25. BİLAR, Ender (2004) Bilişim Çağında Halk Kütüphaneleri, Oluşum, Cilt: 12, Sayı: 45, s.4-30.
 26. BİLAR, Ender (2013) Kırkpınar Yağlı Güreşleri feestivali UNESCO Dünya Miras Listesinde.-Kırkpınar Dergisi (Edirne Ajans Gazetesinin Kırkpınar Özel Sayısıdır.) Temmuz 2013, Yıl:2, Sayı:2, s.23-25.
 27. BİLAR, Ender (2014) Cumhuriyet Dönemi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ve Ağaları.-Edirne Ajans Gazetesi Kırkpınar Özel Sayısı, Yıl:3, Sayı:3, Haziran 2014, s.54-55
 28. BİLAR, Ender (2014) Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ve sarayiçinde Tesisleşme Çalışlamaları.-Edirne Haber Gazetesi Kırkpınar Özel Sayısı., Yıl:3, Sayı:3, s.13-22.
 29. BİLAR, Ender (2014) Cumhuriyet Dönemi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Yaşanılan İlkler.- Edirne Haber Gazetesi Kırkpınar Özel Sayısı, Yıl:3, Sayı:3, s.25-29.
 30. BİLAR, Ender (2015) Edirne’de Kitap Fuarları ve 3. Kitap Fuarı İzlenimleri.-Algist Dergisi, Sayı:9
 31. BİLAR, Ender (2015) İstanbul Şehir Kütüphanesi Çalıştayı.-İstanbul: Algist Dergisi, Sayı:7-8, s.;36-38.
 32. BİLAR, Ender (2015) Geleneksel El Sanatlarımız: Süpürgecilik.-İstanbul:Algist Dergisi, Haziran 2015, Sayı:4, s.40-41.
 33. BİLAR, Ender (2015) İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde Türk Kağıt Süsleme Sanatı: Ebru.- İstanbul: Algist Dergisi, Mart 2015, Sayı:1, s.36-37.
 34. BİLAR, Ender (2015) Tarih, Kültür-Sanat Turizm Kenti Edirne İKSV Filmekimi ve Uluslararası Film Festivali ile Buluştu.-İstanbul: Algist Dergisi, Aralık 2015, Sayı.10, s.38-40.
 35. BİLAR, Ender (2015) Unesco World Cultural Heritage of Edirne: Selimiye Mosque Complex.Turk Neurosurg.- March 2015, Vol: 25, No: 2, s.197-200
 36. BİLAR, Ender (2016) Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Doğduğu Yer: Samona.-Edirne Belediye Haber.- Haziran 2016, Sayı:18, s.6-7.
 37. BİLAR, Ender (2016) Kalemleriyle Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Günümüze Taşıyanlar.-Edirne Kırkpınar Dergisi, Yıl:2016, Sayı:2, s.14-22.
 38. BİLAR, Ender (2016) Efsane Başpehlivan Koca Yusuf Güreşleri, Heykeli ve Müzesi.-Belediye Edirne Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, s.54-57
 39. BİLAR, Ender (2017) Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Organizasyonları.-Edirne Kırkpınar Dergisi, Yıl:2017, sayı:3, s.32-33
 40. BİLAR, Ender (2017) Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tarihinde Eğitimci-Siyasetçi Kimliğiyle Şevket Ödül.- Edirne Kırkpınar Dergisi, Sayı:3, s.12-15.
 41. BİLAR, Ender (2017) Kispet Ustalarının Ustası: Hidayet Başsaraç.-Edirne Kırkpınar Dergisi,Yıl:2017, s.22-23.